top of page
Working at a Cafe

דיני עבודה

תחום דיני עבודה בישראל עוסק במערכת החובות והזכויות של עובדים ומעבידים בסקטור הפרטי והציבורי.

 

משפט העבודה בישראל מוסדר במערכת משפט ייחודית לתחום זה במסגרת בתי הדין לעבודה ובחוקי מגן, שרבים מהם אינם ניתנים לויתור או להתנייה על ידי מי מהצדדים, בצווי-הרחבה, בהסכמים והסדרים קיבוציים.

פסיקת בתי הדין לעבודה ובית המשפט העליון גם היא מהווה נדבך חשוב בעיצוב משפט העבודה בישראל.

 

אני בעלת נסיון רב שנים במגוון רחב של תחומים בעולם העבודה, לרבות עבודה בתוך מערך בתי הדין לעבודה וגישור בסכסוכי עבודה.

 

אשמח לסייע לכם בכל אחד מתחומי העיסוק של המשרד:

ייעוץ שוטף לניהול יחסי עבודה, זכויות ותנאי העסקה;

עריכת הסכמי העסקה למעסיקים ולעובדים בתחומים שונים;

זכויות נשים בעבודה וזכויות נשים בהריון;

הגבלת עיסוק וסודות מקצועיים;

העסקת קבלנים ועובדים עצמאיים, קבלני כוח-אדם ומיקור חוץ;
 

קיום הליכי גישור בתחום העבודה.

פנו עוד היום לקבלת יעוץ  

שלי נועם - עורכת דין ומגשרת

bottom of page